KONTABILITETI MENAXHERIAL PDF

  • No Comments

1) Kontabiliteti menaxherial – Sllajdet – Power Point (PPT) Weygandt, Kimmel, Kieso: Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 6th Edition. Menaxhimi i Kostos KONTABILITET DHE KONTROLL HANSEN & MOWEN Caktimi i kostos së produkteve dhe të shërbimeve: sistemi i. DOWNLOAD DETYRA TE ZGJIDHURA NGA KONTABILITETI MENAXHERIAL. Page 1. Page 2. The Chronicles of Narnia Complete 7-Book Collection (The Lion, .

Author: Yotilar Kitaur
Country: Guyana
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 28 May 2009
Pages: 369
PDF File Size: 5.46 Mb
ePub File Size: 4.89 Mb
ISBN: 169-1-41379-654-3
Downloads: 34544
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yomi

Kontabiliteti Menaxherial Managerial Accounting /15 –

Faktort nxits m t prdorur prfshijn: Ai nuk mund t ndahet nga klienti dhe nuk mund t futet n stoqe. Katr matset e nivelit t veprimtaris: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos indirekte. Published on Apr View 91 Download 6.

Mbledhja e t gjith formularve t kostos s puns prcakton dokumentin stoqet e gjysmprodukteve. Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc.

Kontabiliteti Menaxherial k5

Nj shrbim karakterizohet nga natyra e tij e paprekshme. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosRaporti i kostos s mallrave t shituraCaktimi i kostos pr punn me porosi: Ndrtuesit e ormaneve, ndrtuesit e shtpive, shrbimet dentale dhe medicinaleFirmat prodhuese prkundrejt firmave shrbyeseProduktet dhe shrbimet unike prkundrejt atyre t standardizuara Disa kompani mund t bjn shum njsi identike kontabiltieti t njjtit produkt.

  EINTAUSCHLISTE GAMESTOP PDF

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s puns s drejtprdrejta. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPasqyra e t ArdhuraveCaktimi i kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosFormulari i kostos pr punn me porosi t prfunduar.

Metodat e matjes s kostos: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara. Kostot totale t prodhimit pr punn pjestohen me numrin e njsive t prodhuara pr t llogaritur koston pr njsi. Ort e puns s drejtprdrejt3.

Duke qen se njsit jan t njjta, kostot e do njsie jan gjithashtu t njjta. Kontabiliteti menaxherial kundrejt menaxherizl financiar Ksaj i referohemi si sistemi i vendosjes s kostos pr punn.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhjes s kostove t prodhimit pr kompanin All SignsCaktimi i kostos pr punn me porosi: Kontabiliteti Menaxherial Monitorimi i Performancs s Biznesit Nga mbajtja e shenimeve drejt zgjidhjes s problemeve Kontabiliteti menaxherial strategjik Documents. Rishikim i Java e parJava e par -?

Ligjrata Ushtrime – Vijimi i ligjratave Documents. Nj kosto direkte sht ajo kosto e cila mund t evidentohet Documents. Prshkrim i prgjithshm3Punve u ngarkohen kosto indirekte me nj norm t paracaktuar t shpenzimeve indirekte. Prshkrim i prgjithshmFormulari i kostos pr punt me porosiSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t departamentit5Norma e shp.

  JUVENILE OSSIFYING FIBROMA PDF

Kontabiliteti Menaxherial P2 – scaak. Ilir Kapaj Ekonomiksi Menaxherial Kontabiliteti menaxherial perkufizohet si nje menaherial identifikimi, matjeakumulimi, analizimi, pergatitjeinterpretimi dhe komunikimi te informacionit financiare Ushqimi, cimento, derivatet e nafts dhe prodhimet kimikeNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostosMarrdhnia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit t kostos2The cost accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and cost assignment.

Secila pun dokumentohet n nj formular t kostos s puns menaxhfrial porosi.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosT dhnat e prodhimit pr punn 23 dhe Shpenzimet indirekte t puns Totali i kostove t prodhimit t njsive pjestohet me numrin e njsive pr t prcaktuar koston pr njsi.

Vlera monetare e puns s drejtprdrejt 4. Kompania prdor sistemin standard variabil marxhinal t kostove dhe Prshkrim i prgjithshmFormulari i krkess s materialeveSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Ksaj i referohemi si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit. Prshkrim i prgjithshm Karta e kohsSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Krkesa vjetore e kompanis pr Produktin Alfa sht 50, njsi.