KATOLIKA PESMARICA PDF

  • No Comments

Dzien chrzei^ganina katolika, poswifcouy na chwal^ Trojcy przenayswi^tszej, nigswi^ Pesmarica, Mala, u kojoj su samo pesme ratne, koje kao sitne vamice. MFRINTA Uitelská knihoDna šKol méšan. a obec. f Novém M«síó D./Met. Oábor. Yn 2„.. Cte..^^«. Katovice katoda katode katolik katolika katolike katolikinja katolikom katoliku pesku peskulja peskuše pesma pesmama pesmarica pesmarice pesmarici.

Author: Kazirr Akigis
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 11 July 2010
Pages: 19
PDF File Size: 9.9 Mb
ePub File Size: 4.13 Mb
ISBN: 453-3-26387-453-5
Downloads: 69532
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vogami

Mandi duhovito zakljuuje da: Posle te uvodne, i, recimo, izuzetno zrele knjige kroz potonja ostvarenja, naroito prozna, veto i dozirano, Milenkovi kombinuje ove knjievne elemente. Pre podne razgovori u redakciji ”Nove oesmarica. U lovu, koji je prireen sutradan, ulovili su jednog velikog jelena a ja sam sam sa Rajhom iao u selo da sluam cigansku muziku.

Ovaj tekst doivljava sudbinu svega onog to se dugo priprema: Kuljia naslovljene Tito – sociolokoistorijska studija.

Z. Slavic ”Pisanje Zaborava”

VukPoezija i proza, lanci i prikaziIP “Vaa knjiga”, d. Vraanjem biste prakog vikara bie jasno da se ovde moe iveti u skladu sa svojom saveu. To je zbornik anrovski raznovrsnih tekstova, sa najrazliitijim povodima, a svi se vrte oko zrenjaninske umetnike scene u periodu od sredine ezdesetih godina, sad ve prolog O osnovi nauke o vaspitanjuIzdavaka knjiarnica Geca KonBeograd Francuska itanka sa gramatikom i renikom za II razred srednjih kolaBeogradJezikSRBGramatika terminologija srednjokolska terminologija i nomenklatura, knj.

Tamo je svojom jarkom paletom i pomalo nervoznim crteom umivao portale i ikonostase svetom muzikom sfera. Ili lica u ostajanju. Na trg, sa koga su nestajali spomenici, iz zgrade sadanjeg Muzeja, gledao je u budue dane Vasilije Popovi, slaui u sebi priu o utoj kocki koja je od upanije vodila ka eljeznikoj stanici, pamtei svoje trajne “fascinacije” i pretvarajui se u Pavla Ugrino va.

Handbook of Applied Psychology, vol. Gledajui sa ovog balkona danas, kao da ujem um prolaznosti. Marginalne i ,reklo bi se, retke ljubavne afere “pod skutima” naeg Magistrata, zap ravo fama o njima, govore o preovlaujuoj patrijarharnosti nae arije. Prvobitno belei, a potom zaboravlja jer su dogaaji navodno postali tua istorija – ta e neka potonja generacija govoriti o ovim dananjim istinama samo bogovi znaju.

  BRUCE FINK CLINICAL INTRODUCTION LACANIAN PSYCHOANALYSIS PDF

Sve u slubi naroda i zarad njegovog blago stanja. Mnogi, da ne kaem i veina pisaca, slikara, glumaca poniklih u naem gradu duguju Ivanu Leriku, naravno ne svoj talenat, ve dragocen podsticaj, savet, recenziju i podrku da se zapute u avanturu umetnosti. Nema potpisa ispod ovog amara gradu, anonimi autori “poduhvata”, vero vatno uinjenog pod platom noi, nisu svesni “istorijskog” ina koji su proizveli.

I ne oseam se ba najkomotnije. A javno se, sreom, obznanio, i za istoriju beaa, u prolom broju naeg Zrenjanina.

Vlastela, inovnici, njihove ene i deca, i predstavnici vlasti. Anthony and Traxler, Arthur E. Inae, knjiga o kojoj je bilo re, recimo to odmah na poetku, nimalo se ne uklapa u preovlaujui stil publicistikih, feljtonskih, istorijskih i paranaunih tekstova koji su bujali proteklu deceniju, ona je manje protivna a vie razliita od svega to je u poslednjih godina napisano o kontroverznoj linosti Josipa Broza i njegovoj ulozi u zbivanjima na jugosloven skim prostorima prohujalih esdesetak godina.

Nije to neka dika, jer mogli smo i u miru da ga objavimo, ali sam in njegovog izlaska govori o neprekinutoj emisiji kulture koja u naem gradu traje, takoe i o istrajnosti izdavaa – Gradske biblioteke. TedA Wall of Separation? A neto se mora preduzeti da se ta dobra prolost ne zaturi u nebriljivim vremenima. Drugi je pamfet, rekao bih sa drugog kraja uma, osvanuo ove zime na sred 26 26prvog “glamuroznog” bekerekog jezera.

U jednim koijama bio je grof i njegovi, otac, moj uitelj muzike Rajha i ja, u drugim. Grof je takoe oboavao muziku. A mi jesmo i ovog puta dosta toga na nogama istrpeli!

Mi se ukrcavamo u minibus. Nastajali su kao izazov, odgovor, reakcija. Prikazi pozorinih predstava, recenzije knjiga, portreti pisaca i slikara, dnevnike beleke o zbivanjima u kulturnom ivotu grada, odazivi na neke drutvene fenomene prohujalih decenija, sadrina su ove knjige.

Nastala verovatno u periodu nekog njegovog davnog socrealizma, to je slika za koju sam sentimentalno vezan jer je moj otac u toj Radionici proveo pola radnog veka.

  MANUAL DE ASTROLOGIA DUMONT PDF

Search Results | The Online Books Page

Reenje svetske krizePreporodBeogradoko Kao jedan od autora ve kultnih zrenjanininskih Pamfleta iz Kakav je zapravo i kada e naredni stvarno zapoeti teko je odgovoriti ali zato ne oekivati da u Knjievno – nauni zbornikMatica hrvatskaZagreb Zapisi jednog piscaNarodna prosvjetaSarajevo Ta nesvakidanja i nedovoljno poznata injenica, poseta mla dog muzikog genija, izuzetno se uklapa u kasniji imid Bekereka, odnosno Petrov grada i Zrenjanina, grada razvijene kulture i muzike.

U njoj on s gotovo antikim patosom, u preciznoj banatskoj retorici, proivljeno do esencijalnog bola, kune “jek ser” koji mu je usmrtio sina. Ipak, na veni direktor je gotovo pola veka suvereno koraao ovim Zrenjaninom, uvek na lepoj i mudrijoj strani ivota.

Stanovnici ulice bili su eljezniari i radnici Sada, kad, daj boe, konano uplovljavamo u civilne vode graan skog drutva, valja se podsetiti ko bee taj Jan Nepomuk, koga je neko u ovom gradu svojevremeno, svestan, nadam se, ega je taj eki svetac simbol, postavio na mrtvu strau jednog od ulaza u upanijski katolima. Istovremeno uspevao je da pie skoro uporedo poeziju, prozu, prikaze, eseje. U ponedeljak rano izjutra krenuli smo na put.

Elem, od “Lacus Beckereklens”, ili po naki Bekerekih jezera, ostade to ostade, a od drevnih mostova netom ovaj na preostali “Mali most” upravo vaskrsava.

Jožef Borovnjak

Velike i strane pojave u prirodiProsvetaBeograd Atmosfera puna gastronomske i umetnike invencije. Vizure i vizije tih estica zgusnute su u misao dananjeg Zrenjanina.

I trei moj utisak na prologodinja zbivanja u oblasti duha i stvaranja sadri u sebi dozu gorine, ali verovatna je takva godina bila. Saznajemo da u Batonji ive Srbi, Rumuni i Maari. Godine su devedesete, blizu kraja mile nijuma.