GENSKA TERAPIJA PDF

  • No Comments

Genska terapija je jedan od teorijski najperspektivnijih pravaca razvoja terapije u današnjoj medicini. Podloga znanja o identifikaciji i prijenosu. Tuesday, March 12, at PM – PM UTC+ More than a year ago. pin. Gradska knjižnica Samobor. Krležina 9, Samobor. Show Map. human gene therapy see: gene therapy genska terapija ljudski vidi: genska terapija human gene therapy see: gene therapy genska terapija ljudski.

Author: Tum Felrajas
Country: Colombia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 22 February 2014
Pages: 111
PDF File Size: 3.54 Mb
ePub File Size: 4.47 Mb
ISBN: 984-5-66973-463-7
Downloads: 82477
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltill

Jedna podrazumijeva transfer antisens gen faktora rasta IGF—1. Spisak tehnologija u nastajanju Tehnologija. Zatim se transformisane stanice se podvrgavaju selekciji na selektivnoj hranljivoj podlozigdje se dijele samo one koje su primile stranu DNK, dok ostale ugibaju.

Drugi pristup se bazira na inserciji stimulatora, tj. Tekst je dostupan pod slobodnom licencom Autorstvo-Dijeliti pod istim uvjetima ; mogu se primijeniti i dodatni uvjeti. Roundup ready soja Vistive Gold. Cijela postavka bazira se na tome da nakon injiciranja transformiranih TIL —limfocita, koji nose gen za antitumorski protein, dolazi do lokalizirane aktivacije TIL—limfocita i produkcije antitumorskog proteina te, shodno tome, i regresije tumora.

  AASHTO T104 PDF

Genski nokaut Genski nokdaun Gensko ciljanje. Za isporuku CF gena u epitel pacijenata koristi se nekoliko vektora. Mikroinjektiranjebiolistikaelektroporacija i infuzija su novije tehnike genske terapije, koje komplementiraju ili substituiraju aplikaciju pomenutih nevirus vektora. Okarakterizirano je preko 4. Brojne su tehnike transformacije koje za cilj imaju modifikaciju tumorskih stanica in vivo.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije. Biologija Genetika Biotehnologija Bioetika. Razumljivo je da ljudski organizam violentno odbacuje implantirane nativne svinjske organe.

Genska terapija

Ciljani imuni odgovor konsekventno biva usmjeren na tumor koji producira strani antigen. Retrovirus—posredovanom inkorporacijom gena za HLA —57 antigen u tumor kod osoba koji ne posjeduju HLA —57 antigen dovodi do indukcije imunog odgovora prema HLA —57 proteinu.

Reproduktivno kloniranje je skupo i relativno neefikasno. Svi se odnose na istovjetan proces: Zato se alternativno pristupa direktnoj primjeni TIL —ova u tumor kao svojevrsnih prenosilaca antitumorskog proteina.

U lipidne micele se mogu inkapsulirati molekule Genwka gena lipopleksi su mnogo kompleksnije — virusolike stukture.

Vektori u genskoj terapiji mogu biti virusnog i nevirusnog porijekla.

Genska terapija – Wikipedija

Na drugim projektima Wikimedia Commons. Genski korigirani autologni T — limfociti su bili injicirani dvjema djevojkama koje pate od ovog oboljenja. Ledene minus bakterije Vakcina za hepatitis B Onkolitski virus.

  KLN89B MANUAL PDF

Uz sve elaborirane prednosti kloniranja i genske terapije, postoje i brojni stvarni ili hipotetski rizici aplikacije navedenih biotehnologija. Insekti Ribe GloFish Losos.

Izdvajaju se nakon pet dana od iniciranja gehska — u fazi blastocita. Preuzeto iz ” https: Ova stranica je posljednji put izmijenjena na datum 4 septembar u Prvi transgeni nehominidni primat bio je rezus majmun Taj proces se zasniva na ekstrakciji DNK individue kojoj je potrebna transplatacija. Uvod u humanu imunogenetiku.

To je rijetka genopatiju koja se ispoljava kao vrlo ozbiljna imuna deficitarnost kod djece. Ovo vodi ka disfunkciji T i B limfocita.

On kodira — kD — proteintzv. Izbor metoda genskog transfera ovisi o prirodi ciljanog tkiva i metoda aplikacije: Imenski prostori Stranica Razgovor. Isporuka CFTR —a je demonstrirana sa oba egnska tipa.