ALKOHOLIZM PRACA LICENCJACKA PDF

  • No Comments

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu .. poligrobulina, dysproteinemie nikotynizm i alkoholizm wzrost stenia fibrynogenu. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Alkoholizm i Narkomania , nr Górski S. obserwatora, Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Ibidem, s Wietnamczykom przeszkadza też alkoholizm oraz.

Author: Zulumi Modal
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 20 August 2018
Pages: 488
PDF File Size: 12.47 Mb
ePub File Size: 16.75 Mb
ISBN: 945-3-16239-248-8
Downloads: 59401
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vojin

Kompleksowo postpowania po udarze mzgu.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Skutki i nastpstwa udaru Kada pkula mzgowa odpowiada za kontrole aktywnoci przeciwnej strony ciaa i dlatego uszkodzenie jednej strony mzgu pociga za sob upoledzenie przeciwlegej strony ciaa. Maj one na celu zmniejszenie miertelnoci, jak i zminimalizowanie skutkw udaru. Przenoszenie ciaru ciaa na poraone rami. Poraenie lub niedowad poowiczy dotyczy koczyny grnej i dolnej po tej samej stronie ciaa.

Niestety, nawet dowiadczeni rehabilitanci czasami popeniaj podstawowe bdy przy usprawnianiu chorych lub ich wiedza nie poda wraz z przemijajcym czasem i nowymi metodami. Udar mzgu naley do najczciej wystpujcych chorb neurologicznych.

Rehabilitacja to co wicej ni tylko usprawnianie sprawnoci ruchowej i poprawa funkcji osoby niepenosprawnej. Uruchamianie pacjenta po udarze mzgu. W przypadku niestabilnoci kolana pomocnym elementem zaopatrzenia ortopedycznego jest aparat szynowo-opaskowy z blokowaniem w stawie kolanowym.

  COBRA AM 0158 PDF

Narkotyki i dopalacze jako czynnik kryminogenny by Milena Biernat on Prezi

Ze wzgldu na mechanizm powstawania udar niedokrwienny dzielimy na udary powstae na skutek zatoru naczy mzgowych oraz na skutek zakrzepu naczy mzgowych. Bdnym rozumowaniem jest, e pacjent straciby duo czasu i pracs na przebieranie.

Badanie siy mini, strony poraonej. Dlatego, aby zapobiec znieksztaceniom miniowokostnym naley zabezpieczy poraona stron ciaa poprzez odpowiednie uoenie, zgodne ze wzorcem antyskurczowym.

Wczesna rehabilitacja dobrana do aktualnego stanu pacjenta zarwno po udarze niedokrwiennym, jak i krwotocznym warunkuje alkoolizm znacznym stopniu jego dalsze losy. Nastpnie przystpujemy do wicze koczyn dolnych.

Podzia udaru niedokrwiennego [17]3. Rami i rka odzyskuj sprawno wczeniej ni lifencjacka, a w koczynie dolnej stopa i noga stopniowo szybciej ni biodro. Stopy wiczymy przez wykonanie zginania i prostowania, nawracania i odwracania oraz ruchw okrnych.

Mona wykorzysta tutaj licencjaxka Brgera. Jeeli nie potrafi tego uczyni, sparaliuje go uczucie strachu i nie bdzie w stanie si porusza. W przecigu kilku minut uzyskuje si obraz mzgu z ujawnionymi patologicznymi zmianami. Profilaktyka po udarze mzgu.

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu

Sprawia, e czowiek traci zainteresowanie sprawami dnia codziennego, zaniedbuje swoje obowizki, nie jest zdolny do podejmowania najprostszych aktywnoci, unika kontaktw z innymi ludmi, negatywnie myli o sobie i wiecie, bez nadziei spoglda w przyszo, przestaje widzie sens robienia czegokolwiek. Kompleksowo postpowania po udarze mzgu. Wyjtkiem jest ognisko uszkodzenia obejmuje obszar ttnicy mzgu przedniej, gdzie chory od pocztku udaru wykazuje wiksze zaburzenia czynnoci ruchowej w koczynie dolnej ni w grnej.

  BAIXAR LIVRO DE IMUNOLOGIA ABBAS EM PDF

Niestety o ile w koczynie dolnej wystpuje szybszy powrt utraconych funkcji, o tyle z koczyn grn jest gorzej. W zalenoci od zajtego naczynia rozwijaj si rne objawy: Mechanizm i dynamika ogniskowego niedokrwienia mzgu bywaj rnorodne. Kontakt z pacjentem mona nawiza za pomoc gestw, pokazywaniu obrazkw, przedmiotw, wykonywaniu prostych czynnoci oraz wypowiadaniu odpowiednich nazw. Jeeli chcemy uzyska np. Wystpuje zaburzenia rytmu oddychania.

Okresy chorobowe ogniskowego uszkodzenia mzgu wg Bobach.

Prsca pacjenta po udarze mzgu The structure of PTSD among two cohorts of returning soldiers: Kolejn przyczyna udarw s czopy zatorowe odrywajce si ze cian serca, powstae w przebiegu zawau serca. Dlatego nie naley wyrcza chorego po udarze lecz pomaga mu jedynie w ostatecznoci kiedy widzimy, e jego moliwoci przekraczaj jego aktualn sprawno.