CODURI CPV PDF

  • No Comments

1. 2. 3, Coduri CPV sortate alfabetic dupa nume produs, Coduri CPV sortate crescator dupa numar. 4, (). 5. 6, Cod CPV, Română, English, Cod CPV. Coduri CPV – Codul Comun International Privind Achizitiile de Produse si Servicii (Common Procurement Vocabulary). Cauta produse si servicii in baza de date. Lucrari de constructii Lucrari de constructii de cladiri Lucrari de pregatire a santierului

Author: Felmaran Nizuru
Country: Djibouti
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 22 March 2015
Pages: 140
PDF File Size: 9.72 Mb
ePub File Size: 18.31 Mb
ISBN: 433-1-99361-851-6
Downloads: 40268
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nijind

Seminar organisation services () – CPV Codes –

Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare Security, fire-fighting, police and defence equipment. RO la cele mai bune preturi. Aeronave militare, proiectile si nave spatiale Military aircrafts, missiles and spacecrafts. Echipament de salvare si de urgenta Rescue and emergency equipment. Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe Radio, television, communication, cpg and related equipment.

Servicii pentru agricultura, silvicultura, horticultura, acvacultura si apicultura Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services.

Imbracaminte de protectie impotriva agentilor biologici si chimici Garments for biological or chemical protection. Echipamente industriale Industrial machinery. Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe Agricultural, farming, fishing, forestry and related products. Servicii de recreere, culturale si sportive Recreational, cultural and sporting services. Pachete software si sisteme informatice Software package and information systems.

Servicii financiare si de asigurare Financial and insurance services. Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si codurl Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories. Echipament de lupta impotriva incendiilor, de salvare si de siguranta Firefighting, rescue and safety equipment. Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages.

  LEI 5260 08 ATUALIZADA PDF

Echipament de siguranta Safety equipment.

Common Procurement Vocabulary – Wikidata

Servicii de instalare couri exceptia programelor software Installation services except software. Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting. Imbracaminte de protectie si de securitate Protective and safety clothing. Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services.

Echipamente de laborator, optice si de precizie cu exceptia ochelarilor Laboratory, optical fpv precision equipments excl. Echipament de urgenta si de siguranta Emergency and security equipment. Sisteme electronice militare Military electronic systems.

Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul Sewage, refuse, cleaning and environmental services.

Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizatie lunara neta de internship, din partea organizatiei gazda. Servicii cosuri cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta Research and development services and related consultancy services. Cduri angajatorilor Legislatie economica Pentru a sus? Servicii de reparare si intretinere Repair and maintenance services.

Alte servicii comunitare, sociale si personale Other community, social and personal services.

Servicii de transport cu exceptia transportului de deseuri Transport services excl. Echipament de stingere a incendiilor Firefighting equipment. Vehicule militare si piese conexe Military vehicles and associated parts. Apa captata si epurata Collected and purified water.

Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si constructii Machinery for mining, quarrying, construction equipment. Limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal Legislatie economica Conform noului Cod Fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale covuri organizatiile sindicale.

  LUCINDA DARKLY PDF

Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment. Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii Clothing, footwear, luggage articles and accessories.

Lucrari de constructii Construction work.

CPV codes search engine

Sponsorizarea — noi norme legislative? Echipament de siguranta nucleara Nuclear safety equipment.

Utilizati functia de cautare in baza de date: Cursuri de schimb valutare cursvalutar-db. Servicii postale si de telecomunicatii Postal and telecommunications services. Echipament individual si de sprijin Individual and support equipment. RO la cele mai bune preturi Informatii: Drepturi autor Legislatie economica Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala ce provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

Indiferent de numarul de articole gasite la cautare vor fi afisate, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, doar primele Codul CPV stabileste un singur sistem de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice. Echipament de siguranta pentru un anumit amplasament Site-safety equipment.

Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products. Veste reflectorizante Reflective vests.