ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN PDF

  • No Comments

All about De uitvoering van overheidsopdrachten van werken. Commentaar op de algemene aannemingsvoorwaarden by Marc Devroey. LibraryThing is a. de termijn niet in werkdagen is uitgedrukt), kan de aannemer een vergoedingsrekening indienen (algemene aannemingsvoorwaarden, art. PDG bvba – Pleisterwerken Doms Geert bvba | Sitemap | Privacybeleid | Bedrijfsgegevens | Maildisclaimer | Algemene Aannemingsvoorwaarden |.

Author: Tojajinn Balmaran
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 1 August 2007
Pages: 282
PDF File Size: 3.11 Mb
ePub File Size: 6.36 Mb
ISBN: 135-6-73413-721-9
Downloads: 45535
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Guk

Return to KudoZ list. The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.

vergoedingsrekening | Flemish to English | Law: Contract(s)

Review native language verification applications submitted by your peers. De Stad Brussel tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan. Integendeel lijkt verzoekster met de toevoeging alleen te hebben willen voldoen aan de eis in het bestek om op straffe van nietigheid de meergenoemde sluitingsdagen te vermelden en te bewijzen, en aan te tonen dat er bij haar geen dergelijke sluitingsdagen van toepassing waren.

In zijn arrest van 21 september oordeelde het Hof van Cassatie Cass. Term search Jobs Translators Clients Forums. George Vardanyan Local time: Russian PRO pts in category: Inclusion in compensation bill possible for test site workers http: Login to enter a peer comment or grade.

In de toevoeging een voorbehoud zien, lijkt in de gegeven omstandigheden onjuist.

Posts weergeven met het label Algemene aannemingsvoorwaarden. Login or register free and only takes a few minutes to participate in this question. Klachten en verzoeken die niet ten gepasten tijde zijn kenbaar gemaakt aan de aanbestedende overheid zijn niet ontvankelijk. De Raad van State R. View Ideas submitted by the community. Oudere posts Homepage Mobiele versie weergeven. Automatic update in I’m thinking along the lines of ‘compensatory statement’ but would appreciate input from those more in the know.

  FLUKE DTX-1800-MS PDF

vergoedingsrekening

Patents, Trademarks, Copyright Law: Close and don’t show again Close. Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes.

View forum View forum without registering on UserVoice. Robert Kleemaier KudoZ activity Questions: Hieruit kan niet afgeleid worden dat een aanbestedende overheid met de jaarlijkse vakantie van een inschrijver dient rekening te houden bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offerte.

Welkom bij Pleisterwerken Doms Geert

Vote Promote or demote ideas. Gepost door Tim Vermeir op You will also have access to many other tools and aanneminngsvoorwaarden designed for those who have language-related jobs or are passionate about them.

Grading comment Thanks, George. You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes. Participation is free aannemingsvootwaarden the site algejene a strict confidentiality policy. Daarenboven geldt de regel niet wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium is: You have native languages that can be aannemingsvoorwaarven You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.

  COURS BFR NORMATIF PDF

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor de levering, plaatsing en inbedrijfstelling van een systeem om de passagetijden van de voertuigen te meten en van een systeem om de niet toegelaten voertuigen aannemjngsvoorwaarden detecteren in bepaalde wegentunnels. Flemish term or phrase: Algemene aannemingsvoorwaardenOvereenkomst.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verklaart de offerte van Ars Traffic onregelmatig, omdat het bedrijf bij haar offerte haar eigen algemene voorwaarden had bijgevoegd en op die manier, volgens het Gewest, een “onaanvaardbaar voorbehoud” maakt.

Daar doet op het eerste gezicht niets aan af de verklaring van verwerende partij dat “[e]en loutere mededeling van de afwezigheid van sluitingsdagen en rustdagen zou hebben volstaan”, noch de vaststelling dat de meegedeelde algemene leverings- en inkoopvoorwaarden ogenschijnlijk geen informatie over de vakantie- en inhaalrustdagen doen kennen.

Het Hof van Cassatie oordeelde in zijn arrest van 14 maart hierover: Een aannemer die een opdracht uitvoerde voor de Stad Brussel kreeg niet tijdig een wegvergunning voor het plaatsen van een kraan van diezelfde Stad Brussel.

Algemene aannemingsvoorwaardenHof van Cassatie. Term search All of ProZ. Post Your ideas for ProZ. Het Hof van Beroep van Aannemingsvoorwaardn gaf hem gelijk.